Akcja reklamowa Uniwersytetu Nauk Magicznych opiera się na zaangażowaniu członków społeczności szkolnej w rozreklamowanie placówki do jak największej ilości osób. Każda osoba, która odpowiednio udokumentuje wzięcie udziału w akcji, zostanie nagrodzona zgodnie z rozpiską poniżej. Poprzez poprawne udokumentowanie rozumie się wysłanie zrzutu ekranu na adres asumay@hogwart.edu.pl oraz podpisanie się imieniem, nazwiskiem i wydziałem pod jakimi jest się zapisanym na stronie szkoły. Gratyfikacje za akcję reklamową zostaną rozdane nie później niż pod koniec pierwszego tygodnia danego roku akademickiego.

FORMY REKLAMY ORAZ SPOSÓB PUNKTOWANIA
Dodatkowo każda jedna zaproszona osoba kwalifikuje do uzyskania 30 punktów i 30 galeonów, pod warunkiem, że w formularzu zapisów poda ona imię i nazwisko osoby, która ją zaprosiła. Dane muszą zgadzać się z imieniem i nazwiskiem pod jakim dany uczestnik akcji reklamowej jest zarejestrowany na stronie szkoły.

Ze względu na możliwość wyrównania szans wszystkim uczestnikom akcji, ogranicza się przyznawanie gratyfikacji do maksymalnie 100 punktów na osobę, bez względu na kombinację wykorzystywanych form reklamy. Ograniczenie nie dotyczy przyznawanych galeonów - w tym zakresie nie zostaje nałożony limit. Każdy wykładowca ma możliwość uzyskania plusa do Instytutu Pamięci Magicznej. W tym przypadku przelicznik wynosi 20 punktów za jeden plus.
Akcja Reklama została opracowana przez Asumay Renaldo-Brown na użytek UNM
GRAPHIC DESIGN, HTML & CSS by Asumay Renaldo-Brown