Studenci:
Zgłoszeni - 33
Przyjęci - 101
Razem - 134
Wykładowcy:
Zgłoszeni - 0
Przyjęci - 11
Razem - 11

I. Wydział
Tajników Wróżbiarstwa

Rok I: 20/40
Rok II: 0/40
Rok III: 0/40
II. Wydział
Tajemnic Natury

Rok I: 16/40
Rok II: 0/40
Rok III: 0/40
III. Wydział
Kunsztów Czarodziejskich

Rok I: 29/40
Rok II: 0/40
Rok III: 0/40
IV. Wydział
Wiedzy Aurorskiej

Rok I: 36/40
Rok II: 0/40
Rok III: 0/40


Wolne posady ::: Zgłoszenia na ZKMy: KLIK:::Zapisy na studenta
Zaloguj się
Harmonogram roku
Przebieg nauki
Netykieta czatowa
Statut UNM
Władze
Wykładowcy
Studenci
My na Facebooku
Współpraca na Facebooku
AKCJA REKLAMA
Obrazki do newsów
Wykładowcy
Studenci
Byli wykładowcy
Świadectwa i dyplomy
Puchary
Turniej Trójmagiczny
Tablica Wybitnych
KronikiPub Szych
Biblioteka
Błonia
Boisko
Cieplarnia
Gabinet Rektora
Komnata Tajemnic
Lochy
Pokój życzeń
Sala Lekcyjna
Wielka Sala
Wieża Astronomiczna
Wieża Północna
Zakazany Las
Pokój Wydziału I
Pokój Wydziału II
Pokój Wydziału III
Pokój Wydziału IVBank Gringotta
Ulica Pokątna
Historia zakupów
Obecna lista zakupówAktualny numer!
Artykuły
Numery Proroka/Meduzy

0
Opiekun:
Elisabeth McTireliath
Prefekt:
-
0
Opiekun:
Tori Collins
Prefekt:
-
0
Opiekun:
Agnieszka Anderson
Prefekt:
-
0
Opiekun:
Alan Moonstone
Prefekt:
-

PREFEKCI NACZELNI: -

Transmutacja

ROK I
DZIAŁ 1: PODSTAWY TRANSMUTACJI (5 godzin lekcyjnych)

1. Organizacja pracy na zajęciach. Wprowadzenie do przedmiotu. (1 godzina lekcyjna)
- przedmiotowy system oceniania,
- program nauczania w klasie pierwszej,
- model prowadzenia zajęć oraz ich organizację,
- definicja transmutacji i transfiguracji, różnice między dwoma pojęciami.

2. Opór transmutacyjny transmutanta. Proste i złożone równania przemian. (1 godzina lekcyjna)
- definicja oporu,
- definicja stałych Rothera i Cristoffa,
- wzór Rothera,
- wartości stałych r i C.

3. Transmutacja igły w zapałkę. (1 godzina lekcyjna) - zasady poprawnego chwytu,
- zasady poprawnej manipulacji,
- metoda krokowa.

4. Podstawowe prawa transmutcyjne. Podział filogenetyczny. ((1 godzina lekcyjna)
- I i II prawo Cristoffa,
- paradoks Gampa i teorię Whitney,
- koncepcja Cannemana,
- prawo jednolitości transmutacji,
- podział filogenetyczny transmutacji.

5. Proste rodzaje transmutacji. Szybkość transmutacji. (1 godzina lekcyjna)
- podstawowe podziały rodzajów transmutacji,
- pojęcie szybkości transmutacji,
- wzór na obliczanie szybkości transmutacji,
- podział transmutacji ze względu na szybkość.


DZIAŁ 2: TRANSFIGURACJA (4 godziny lekcyjne)

6. Transfiguracja rozmiaru. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie transfiguracji oraz jej podstawowy podział,
- pojęcie cechy priorytetowej i cechy złożonej,
- chwyt i manipulację dla transfiguracji zwiększającej i zmniejszającej,
- teoria transfiguracji rozmiaru za pomocą czasu Engorgio i Reducio.

7. Transfiguracja barwy. (1 godzina lekcyjna)
- chwyt i manipulację dla transfiguracji zmieniającej barwę oraz odcień barwy,
- teoria transfiguracji barw i odcienia barw za pomocą czarów llivie chromo oraz Chromospentis.

8. Transmutacja w cyklu żywiołów. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie cyklu żywiołów,
- przejścia pomiędzy cyklem żywiołu wody,
- użycie zaklęcie Frigidum ignio.

9. Transmutacja składnikowa. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie macierzy transmutacji składnikowej,
- tabela macierzy transmutacji składnikowej,
- konstrukcje kodu dla transmutacji składnikowej,
- pojęcie zaklęcia niewidzialności.


DZIAŁ 3: PRZYKŁADY TRANSMUTACJI ILOŚCIOWEJ (2+2* godziny lekcyjne)

10. Politransmutacja. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie politransmutacji, szeregu zaklęć transmutacyjnych,
- pojęcie zaklęć parametrycznych i nieparametrycznych,
- konstrukcja wzoru oporu transmutanta dla politransmutacji.

11. Transmutacja dzieląca a multiplikacja. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie transmutacji dzielącej i multiplikacji,
- różnicę między transmutacją dzielącą a multiplikacją,
- definicja efektu ubytku masy oraz związane z nim konsekwencje,
- konstrukcja równania złożonego dla transmutacji dzielącej oraz multiplikacji,
- szereg zaklęć transmutacji dzielącej,
- szereg zaklęć przemian multiplikacyjnych.

*12. Scalanie i kompresja. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie zjawiska asymilacji cech,
- pojęcie transmutacji scalającej i kompresyjnej,
- różnice między transmutacją scalającą a kompresyjną,
- konstrukcja równania złożonego dla scalania i kompresji,
- szereg zaklęć kompresyjnych i scalających,
- wzór równania oporu transmutanta scalania i kompresji.

*13. Transmutacja podwójna i mnożąca. (1 godzina lekcyjna)
- definicja transmutacji pomnażającej i podwójnej,
- prawo mnożenia masy,
- skutki uboczne przemian pomnażających,
- szereg zaklęć mnożących,
- wzór równania oporu transmutanta transmutacji mnożącej i podwójnej,
- konstrukcję równania złożonego dla transmutacji mnożącej i podwójnej.


ROK II
1. Organizacja pracy na zajęciach. Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej. (1 godzina lekcyjna)
- przedmiotowy system oceniania,
- program nauczania w klasie drugiej,
- model prowadzenia zajęć oraz ich organizację.


DZIAŁ 1: TRANSMUTACJA ORGANICZNA FLORY (4 godziny lekcyjne)

2. Transmutacja mszaków. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie transmutacji wewnątrz- i zewnątrzgatunkowej,
- różnica między pojęciem "gatunek" w transmutacji a mugoloznawstwie,
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych mszaków.

3. Transmutacja paprotników. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych paprotników.

4. Transmutacja roślin. (2 godziny lekcyjne)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych roślin.


DZIAŁ 2: TRANSMUTACJA ORGANICZNA FAUNY (6 godzin lekcyjnych)

5. Transmutacja bezkręgowców. (1 godzina lekcyjna)
- treść i znaczenie postulatu Lebediewa,
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych bezkręgowców.

6. Transmutacja ryb właściwych. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych ryb właściwych.

7. Transmutacja płazów. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych płazów.

8. Transmutacja gadów. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych gadów.

9. Transmutacja ptaków. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych ptaków.

10. Transmutacja ssaków. (1 godzina lekcyjna)
- metoda tworzenia nazw substratu i produktu podczas tworzenia kodu transmutacji,
- schemat tworzenia zaklęć pod względem produktu transmutacji,
- konstrukcja kodu transmutacji dla podanych przykładów,
- nazwy łacińskie podstawowych ssaków.


*DZIAŁ 3: PRZEMIANY WIELKOŚCIOWE

*11. Przykłady transmutacji międzyrzeczowej. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie transmutacji międzyrzeczowej i niemiędzyrzeczowej,
- konstrukcja kodu dla transmutacji międzyrzeczowej powiększającej zaklęciem Invento oraz przeciwtransmutacji zaklęciem Pervate,
- konstrukcja kodu dla transmutacji międzyrzeczowej pomniejszającej zaklęciem Convigo oraz przeciwtransmutacji zaklęciem Finite convigo,
- konstrukcja kodu dla transmutacji międzyrzeczowej zaklęciem Abcivio oraz przeciwtransmutacji zaklęciem Discivio,
- pojęcie kolaterali.

*12. Przykłady mikrotransmutacji. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie mikrotansmutacji,
- prawo ograniczenia przemian mikrotransmutacyjnych,
- odpowiednie przygotowanie i warunki do przeprowadzenia mikrotransmutacji,
- konsekwencje przemian mikrotransmutacyjnych.


ROZSZERZENIE
1. Raport transmutacyjny. (1 godzina lekcyjna)
- definicja raportu transmutacyjnego,
- konstrukcja raportu transmutacyjnego,
- wykorzystanie raportu transmutacyjnego do celów badawczych.

2. Raport transmutacyjny - współczynnik trwałości, trajektorii, efektologii. (4 godziny lekcyjne)
- definicja współczynnik trwałości (entropii v-Cramera), zakłócenia trajektorii, muzometrium, fotometrium,
- wzór na obliczenie współczynnika entropii,
- miejsce określania muzometrium i fotometrium.

3. Złożone rodzaje transmutacji. Transmutacja złożona. (1 godzina lekcyjna)
- pojęcie transmutacji złożonej, podrzędnej, równorzędnej, nadrzędnej,
- pojęcie złożonych rodzajów transmutacji.

4. Równoczesna transmutacja i transfiguracja. (1 godzina lekcyjna)
- wzór na zapis jednoczesnej transmutacji i transfiguracji,
- prawo Clapeyrona,
- praktyka.

5. Dynamika transmutacji. (1 godzina lekcyjna)
- I, II, III zasada dynamiki transmutacji.
6. Zaklęcia powodujące znikanie i pojawianie się. (1 godzina lekcyjna)
- definicja zaklęcia powodującego znikanie i pojawianie się,
- rzędowość mocy,
- praktyka.
7. Niewerbalna transfiguracja ludzka. Zaklęcia tworzące. (1 godzina lekcyjna)
- definicja przemian niewerbalnych,
- zasady przemian niewerbalnych,
- zapis przemian niewerbalnych,
- wyjątki od zmian wyglądu,
- czar tworzący - Geminio,
- praktyka.

8. Transmutacja ożywieniowa. (1 godzina lekcyjna)
- definicja zaklęć ożywieniowych,
- III prawo Huffnera dotyczące procesów ożywieniowych,
- praktyka.

*zajęcia dodatkowe, przeprowadzane po przerobieniu całości programu podstawowego
DZIENNIKI
Rozkład zajęć
Prace domowe
Informacje dla
nowych studentów

Usprawiedliwienia
Skargi/propozycje
Zadaj pytanie
Samouczek23 lutego 2019
19:00

Jak w UNM Śpiewają
Wielka Sala
(WEJDŹ)

24 lutego 2019
19:00

Zakończenie Zimowych Kursów Magii 2019
Wielka Sala
(WEJDŹ)


OCENY PROPONOWANE I KOŃCOWE


Aktualne wydawnictwa
Archiwalne wydawnictwa
Zasoby dodatkowe
Prace dyplomowe
Dekrety
Zasady gier
Programy nauczania
Wizytacje
Stany dzienników


Hogwart.edu.pl jest stroną tworzoną przez fanów i dla fanów, w związku z prowadzeniem strony autorzy nie otrzymują żadnych dochodów. Hogwart.edu.pl nie jest związane z J.K. Rowling, Scholastic Books, Bloomsbury Publishing, Wydawnictwem Media Rodzina ani Warner Bros. Wszystkie materiały związane z książkami J.K. Rowling należą do Scholastic Books (USA), Bloomsbury Publishing (UK) i Wydawnictwa Media Rodzina (PL). Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling. Wszelkie materiały powiązane z filmami o Harrym Potterze należą do Warner Bros. TM oraz © Warner Bros. Ent.
No i działamy zgodnie z RODO Magów, także proszę nas nie pozywać.2005-2018 - www.hogwart.edu.pl | ©CMS by Arsh (Rogacz)
Theme and additional coding by Asumay Renaldo-Brown