Transmutacja

Rok I

es

Wydawca: Esy i Floresy, Londyn

Spis tresci:
I Wprowadzenie. Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu.
II Średniowieczny podział transmutacji na odłamy i rodzaje.
III Prawo Gampa dotyczące elementarnej transmutacji i jego wyjątki.
IV Zapisywanie równań przemian transmutacyjnych.
V Podstawowe wiadomości z zakresu różdżkarstwa.
VI Najwybitniejsi odkrywcy w dziedzinie transmutacji.
VII Poznanie i wykorzystanie zasad martwej trasnsmutacji w praktyce.
VIII Transmutacja pojedyncza i złożona. Zapis wykresów i równań poszczególnych przemian.
IX Animagia i metamorfomagia.
X Dysconacja Transmutacji.Wprowadzenie. Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu.

Słowo transmutacja pochodzi z łacińskiego trans, "poprzez", i mutatio, "zmiana" lub transfiguracji (figuro - "kształtuję"). Wspomnienia o transmutacji można znaleźć w mitach, bajkach mugoli na całym świecie. Ale co to jest transmutacja dla czarodzieja? Otóż. Transmutacja to bardzo złożona dziedzina magii polegając na przemienieniu jednej rzeczy w inną (np. zapałki w igłę) Wymaga wielkiego skupienia oraz perfekcji. Nawet najmniejsze przejęzyczenie się, źle wypowiedziane zaklęcie może skończyć się tragicznie zarówno dla danego przedmiotu jak i dla czarodzieja wykonującego daną transmutację.

Transfiguracja jest to prostsza dziedzina niż transmutacja. Polega ona na zamienieniu tylko cechy danego obiektu np. kształtu, koloru. Kiedyś używano tylko transfiguracji. Dopiero potem odkryto bardziej doskonałą formę zamiany czyli transmutacje. Nazwa pochodzi od trans - poprzez oraz figuro - kształtuje!

Podstawowe zasady transmutacji:

Jak już wspomniałem wyżej, transmutacja to chyba najtrudniejsza ze sztuk magicznych. Najtrudniejsza, ponieważ jest bardzo mało ogólnych zasad transmutacji. Większość zasad jest do określonych zmian (np.: zamiana zapałki w igłę). Wszystkich zmian trzeba się nauczyć. Są tylko dwie ogólnikowe zasady:

1. Musimy się skupić nad tym, w co ma się przemienić dany przedmiot.

2. Używać zaklęć, które znamy.

Czym różni się subprodukt od produktu?*

Subprodukt (inaczej zwany substratem) - jest to przedmiot bądź organizm, KTÓRY transmutujemy, np. przy transmutacji muchy w pająka subproduktem jest mucha

Produkt - jest to przedmiot bądź organizm W KTÓRY transmutujemy, np. przy transmutacji myszy w żabę produktem jest żaba.

  Składniki transmutacji*

W każdej przemianie transmutacyjnej można wydzielić trzy części: transmutant, transmutacja, wynik transmutacji.

Transmutant + Transmutcja => Wynik Transmutacji

Transmutacja w tym zapisie nie oznacza nauki przemiany jednego w drugi, lecz zaklęcie, którym przemieniamy transmutanta w wynik transmutacji.

Transmutant (inaczej zwany: substratem lub supproduktem) jest to przedmiot, który zmieniamy w inny.

Wynik transmutacji (produkt transmutacji) jest to obiekt lub obiekty powstałe w wyniku przemian transmutanta.

*- treści zaczerpnięte z "Wprowadzenie do transmutacji" aut. M. Tamrona

Średniowieczny podział transmutacji na odłamy i rodzaje.

W średniowieczu departament edukacji wchodzący w skład Ministerstwa Magii opracował kilka podziałów transmutacji, którymi posługiwano się aż do XX wieku. Na tym etapie nauki jest on z całą pewnością wystarczający.

Podział na odłamy

Transmutacja martwa to zamiana czegoś NIEŻYJĄCEGO, w coś MARTWE, np. długopis w pióro. Ale!...zamiana kogoś lub czegoś zmarłego w coś martwe jest już transmutacją pół-żywą.

Transmutacja pół-żywa polega na zamianie KOGOŚ lub CZEGOŚ ŻYWEGO, w coŚ NIEŻYJĄCEGO, np. człowieka w kamień. Ta transmutacja nie jest łatwa, zdecydowanie lepiej jest zamienić człowieka w małpę, a kamień w patyk. Co prawda może być bardzo przydatna, jednak niedoświadczony czarodziej powinien z nią uważać.

Transmutacja żywa polega na przemianie KOGOŚ lub CZEGOŚ ŻYWEGO w coś ŻYJĄCEGO, np. muchę w pajška. Dzięki tej transmutacji można zamienić istotę żywą w przedstawiciela innego gatunku.

Transmutacja psychiczna, to najbardziej złożony i skomplikowany rodzaj transmutacji. Zwykle używają go animagowie, aby zamienić siebie w zwierzę. Jednak nie tylko animagowie używają tej transmutacji. Także czarodzieje, którzy bez pomocy różdżki potrafią transmutować jakaś rzecz w coś innego używają transmutacji psychicznej. Transmutacja psychiczna polega na wyczyszczeniu umysłu z WSZYSTKICH innych myśli i skupieniu się na tym, CO i W CO transmutujesz.

Podział na rodzaje

a)politransmutacja - jest to zamiana wielu identycznych przedmiotów w taką samą ilość innych również do siebie identycznych przedmiotów. Wyróżniamy pięć stopni politransmutacji:
- stopień I - zamiana od 2 do 10 przedmiotów.
- stopień II - zamiana od 11 do 100 przedmiotów 
- stopień III - zamiana od 101 do 1000 przedmiotów 
- stopień IV - zamiana od 1001 do 10000 przedmiotów 
- stopień V - zamiana 10001 i więcej przedmiotów 

b) transmutacja podwójna - wydawało by się, że powinna być łatwiejsza od politransmutacji, ale nie jest. A dlatego, że polega ona na zamienienie dwóch innych przedmiotów w dwa inne na raz. Bywa, że transmutacja podwójna jest łatwiejsza (np. zamiana rękawiczek w skarpetki - dwa inne przedmioty: rękawiczka na prawą rękę, rękawiczka na lewą rękę; zamieniają się w dwa inne przedmioty: skarpetkę na lewą nogę, skarpetkę na prawą nogę).

c) Transmutacja zwiększająca - dosyć trudny rodzaj transmutacji. Oprócz zamiany musimy się skupić również na zaklęciu powiększającym Engorgio. Wypowiadając zaklęcie najpierw mówimy Engorgio skupiając się na zamianie a potem zaklęcie na transmutację, skupiając się na powiększeniu.

d) Transmutacja pomnażająca - trudny rodzaj transmutacji. Skupiamy się na zamianie danej rzeczy w coś innego, jednocześnie myśląc o większej ilości zamienionego produktu. Okropnie trudne, ale do opanowania.

e) Transmutacja organiczna jest to zamiana rośliny w roślinę lub zwierzęcia w zwierzę. W transmutacji organicznej wyróżnia się dwa jej rodzaje.
1)roślinną
2)zwierzęcą


Transmutacja organiczna roślinna jest prostsza od zwierzęcej, ale do jej wyćwiczenia potrzeba sporo czasu. Na początku należy zając się zamianą małych roślin, najlepiej z tego samego gatunku, a dopiero potem brać się za zamianę większych roślin lub do transmutacji międzygatunkowej. Powinniśmy najpierw wiedzieć kilka rzeczy na temat tego, w co chcemy zamienić naszą roślinę (nazwę rośliny, zapach, smak nie zawsze, skład chemiczny). Skład chemiczny jest ważny tylko na początku. Jeżeli wyćwiczymy się w transmutacji organicznej znajomość składu chemicznego nie będzie nam potrzebna. Roślina, która powstała poprzez transmutowanie nie ma takich samych magicznych właściwości, jakie posiada wyhodowana.Prawo Gampa dotyczące elementranej transmutacji i jego wyjątki.

Prawo Gampa dotyczące elementarnej transmutacji

7. Przetransmutować można każde ciało stałe, ciecz i gaz znajdujące się w przestrzeni.
8. Każdy obiekt można dowolnie przemieniać, zwiększać ilość, powiększać.

Wyjątki
9. Nie można z niczego stworzyć jedzenia, można powiększać jego ilość, jeżeli już jakieś mamy. Nie można również przetransmutować żurku w zupę pomidorową itp.
10. Nie można transmutować pieniędzy.
11. Nie można transmutować metali szlachetnych.
21. Transmutacja w próżni nie jest możliwa.
22. Obiekt raz przetransmutowany nie może ulec ponownej transmutacji. Zapis transmutacji.

1. Symbole

=> to symbol transmutacji (obejmuje wszystkie rodzaje i odłamy)
=|> to symbol transfiguracji 
=A> to symbol animizacji 
=M> to symbol metamorfomagii 
=HM> to zamiana wilkołacza 

2. Transmutacja (wszystkie rodzaje i odłamy ).

W razie ilości 1 nie wpisujemy nic
W zapisie WSZYSTKIE słowa rozpoczynamy z wielkiej litery !

Przykłady:
Żółw => Czajnik
9 Kawałków Sznurka => Szparagi

3. Transfiguracja .

WZÓR: [rzecz] : [cecha] =|> [cecha, która zostać zrobiona] 
[cecha] = kolor, kształt, zapach, smak itp.
W zapisie WSZYSTKIE słowa rozpoczynamy z wielkiej litery ! 

Przykłady: 

Banan : Żółty =|>Brązowy
Kartka : Okrągła =|> Kwadratowa
Cytryna : Zielona =|> Okrągła BŁĄD !

4. Animizacja.

WZÓR : [Homo sapiens] =A> [nazwa wyniku animizacji po łacinie]
[nazwa wyniku animizacji po łacinie] = nazwa zwierzęcia,w które się animizujemy!
Nazwy łacińskie piszemy : pierwsze słowo z wielkiej litery, drugie z małej ! Homo sapiens we wzorze jest NIEZMIENNE !

Przykłady : 
Homo sapiens =A> Loxodonte africane
Homo sapiens =A> Mesocricetus auratus
Panthera leo =A> Canis lupus BŁĄD!

5. Metamorfomagia.

WZÓR: [Homo sapiens] : [część ciała + cecha przed metamorfomagiš]
=M> [część ciała + cecha po metamorfomagii ]
Cechy majš być sensowne ! Homo sapiens we wzorze jest NIEZMIENNE!
Nazwy łacińskie piszemy : pierwsze słowo z wielkiej litery, drugie z małej !

Przykłady:

Homo sapiens : oczy + zielone =M> oczy + niebieskie
Homo sapiens : nos + mały =M> nos + duży
Homo sapiens : usta + duże =M> oczy + zielone BŁĄD!

6. Zamiana wilkołacza

Jeden, jedyny zapis : Homo sapiens =HM> Homo lupus


Podstawowe wiadomości z zakresu różdżkarstwa.

Różdżka jest to kawałek drewna o określonej długości, mający magiczne właściwości.

Różdżkę cechuje między innymi:

- długość: mierzona w calach( 1 cal 2,5 cm). Najkrótsza różdżka ma 8 cali(czyli 20 cm),a najdłuższa około 16 cali(40 cm),
- drewno, z jakiego jest wykonana: np. ostrokrzew, cis, dšb, grab, brzoza, klon, akacja itp.
- rdzeń: magiczny "składnik" różdżki, który daje jej magiczne właściwości (np. włos wili, pióro feniksa, włos jednorożca, włókno ze smoczego serca itd.). Każda różdżka ma swojš unikalnš cechę (np. jest dobra do transmutacji).

Zasady korzystania z różdżek

1.Różdżkę używaj tylko do czarów szlachetnych - nie szkodzących tobie ani innym.

2.Różdżka nie może być przekazana jakiemukolwiek mugolowi. Złamanie tego punktu to równoczesne złamanie Artykułu 10 Paragrafu 5 na temat Ochrony Mugoli.

3.Różdżka nie może zostać użyta, kiedy jest bardzo uszkodzona. Lekkie obicia raczej nic nie zrobią, jednak złamana różdżka daje więcej szkód niż efektów i może doprowadzić do niespodziewanych konsekwencji.

Sławni wytwórcy różdżek

Pan Olivander - wytwórca różdżek, który zaopatrza w nie Europę północną, środkowš i zachodnią. Jego sklep znajduje się na ulicy Pokątnej. Rodzina Olivanderów tworzy różdżki od 328 roku p.n.e.

Pan Gregorowicz - bułgarski wytwórca różdżek, który zaopatrza w nie Europę południową i wschodnią (między innymi Akademie Ciemnej Magii Durmstrang). Rodzina Gregorowiczów tworzy różdżki od 284 roku p.n.e.Najwybitniejsi odkrywcy w dziedzinie transmutacji.

Samuel Delion

Pan Samuel DeLion przyczynił się w transmutacji tym, że wraz z Tommy'm Nyerem (oby dwaj byli Amerykanami) wynaleźli sposób przemieniania się w zwierzę. Opisali dokładny przebieg i sposób w wielu książkach. Dzięki nim świat poznał "animagów" oczywiście nie oni sami wymyślili tę nazwę, szybko owa wieść okrążyła świat, m.in. brukowce jak i ludzie postanowili nazwać ich animagami od "animal" zwierzę i "mag "czarodziej. Wkrótce jednak ludzie zaczęli sami eksperymentować i bez pomocy książek czy specjalistów próbowali przemienić się w jakiekolwiek zwierzę, niektóre wypadki kończyły się tragicznie. Ale sam Tommy Nyer stwierdził, że przemiana w owady (muchy, chrząszcze, komary itd.) stały się niezbyt ciekawe więc postanowił wymyślić przemianę w małe gryzonie(myszy, szczury, chomiki itd.) udało mu się. Jednak Samuel DeLion chciał być lepszy od swojego dawnego przyjaciela i sięgnął po takie zwierzęta jak tygrys, lew, gepard, orzeł, żyrafa, krokodyl i inne duże zwierzęta. Skończyło się to tragicznie ponieważ zacięta rywalizacja między Samuelem, a Tommy'm doprowadziła ich do śmierci, której mogli uniknąć. Od tego czasu wielu uczonych zmieniało i doskonaliło sztukę przemiany w animaga.


 Jaron Svoray

Profesor Jaron Svoray z Egiptu był wielkim uczonym, skończył studia Transmutacji i nauczał w Egipskiej szkole. Wynalazł wiele prostszych sposobów na transmutowanie większych przedmiotów, oraz żywe istoty, niż kiedyś były, tymi sposobami posługujemy się do dziś. Np. udowodnił, że najprościej transmutuje się przedmioty z tego samego tworzywa czyli np. drewniany stół w drewniane krzesło, metalowy stół w metalowe krzesło niż np. drewniany stół w metalowe krzesło. Mieszanie tworzyw jest bardzo trudne i wymaga ogromnej precyzji, ale oczywiście jest do wykonania. Udowodnił również, że pozornie nietrudno transmutować gryzonia w innego gryzonia, albo płaza w innego płaza, ale oczywiście ssaka w gada jest o wiele, wiele trudniejsze.


Erla Zwilgle

Pani Erla Zwingle zapoczątkowała przemianę człowieka w przedmiot nawet o bardzo małej wielkości bądź o bardzo dużej wielkści nie zależnie odwagi i wzrostu człowieka. Udoskonalając swoją dziedzinę zabiła swego męża przemieniajšc go w dzbanek do herbaty i niestety nie potrafiła już tego procesu odwrócić. W podobny sposób uśmierciła swoją przyjaciółkę, dwójkę dzieci i swojego ojca (matka uciekła). Po 2 latach wpadła w obsesję sławy i transmutowania wszystkich ludzi jakich mogła, pewnego razu około 13:40 wybiegła na ulicę wykrzykując nowe zaklęcie i rzucając je na wszystkich, którzy byli tego dnia na ulicy. Niestety ona jak i inni uczeni nie wiedzieli jak ich odczarować, więc nie wysłano jej do Azkabanu lecz do szpitala Św. Munga gdzie stwierdzono, że jest psychicznie chora. Zmarła po 6 latach.


Marco Farnea

Pan Marco Farnea pochodzšcy z Brazylii wynalazł bardzo rzadką transmutację. A mianowicie zmieniał istoty żywe w różne przedmioty, które zawierały pewne części  czynniki życiowe poprzedniego organizmu np. szczekająca szklanka, latający talerz, gryzący stół, zastawa stołowa która, sama chodziła i nabierała to co dana osoba chciała. Czasami było to bardzo przydatne. Marco zdobył wielką sławę i cieszył się wielkim szacunkiem innych czarodziejów. Przeprowadził się do Anglii, dokładnie to do Londynu. Poznał kilku niewłaściwych ludzi (zwanych do dzisiaj śmierciożercami) i zasilił szeregi Voldemorta; niedługo po tym został złapany przez aurorów i umieszczony w Azkabanie gdzie umarł po 3 miesiącach. 


Seamus Moonblade

Utworzył nowoczesny podział przemian transmutacyjnych, a także znowelizował zasady Prawa Gampa.


Xemexus Werdyen

Jest autorem "Zapisu Transmutacji"

Ćwiczenia praktyczne.

Transmutacja jednorzeczowa martwa


Transmutacja igły w zapałkę - "Pinepa"

Transmutacja igły w zapałkę to najprostsza z możliwych. Nawet pierwszoroczni z pewnością poradzą sobie z ową zamianą. Jak przy każdej zamianie niezwykle ważne jest skupienie - ważne by myśleć w co chcemy zamienić przedmiot.

Ruchy różdżką:
1.Pełen obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2.Do góry
3.Prosto zdecydowanym ruchem.

Po wykonaniu ruchu trzeciego wymawiamy formułę zaklęcia PINEPA akcentując na -NE-! 


Transmutacja wykałaczki w igłę - "Oowolda"

Transmutacja wykałaczki w igłę jest bardzo podobna do poprzedniej. Ruchy różdżką są niezmienne z wyjątkiem punktu pierwszego - obrót wykonujemy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Formuła zaklęcia: OOWOLDA, akcentujemy na -WOL-!


Transmutacja łyżki w widelec - "Deroplaw"


Transmutacja łyżki w widelec, mimo iż oba przedmioty są większe od wykałaczki czy zapałki również nie należy do trudnych, pod warunkiem że oba tworzywa wykonane są z tych samych surowców (łatwiej zamienić plastikowy widelec w plastikową łyżkę niż choćby plastikowy widelec w miedzianą łyżkę).

Ruchy różdżką:
1.Półkole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2.Linia skośna
3.Do tyłu
4.W górę


Przy punkcie 4 wypowiedzieć formułę zaklęcia DEROPLAW z akcentem na DE- i -LAW.

Transmutacja czajnika w księgę - "Pripendo"


Transmutacja czajnika w księgę to już nie taka łatwa sprawa i aby tego dokonać potrzebne jest wiele godzin ćwiczeń.

Ruchy różdżką:
1.Trójkąt równoboczny zaczynając od prawego boku
2.Linia pozioma w lewo
3.Zdecydowany ruch w górę
4.Półkole zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5.Ruch w przód

Zaklęcie PRIPENDO należy wymówić głośno, nie akcentując żadnej sylaby.


Transmutacja krzesła w telewizor - "Karambolis".


Transmutacja krzesła w telewizor to najtrudniejsza przemiana z jaką muszą zmierzyć się pierwszoklasiści i osoby ze stopniami niższymi niż P mają mierne szanse poradzić sobie z nią na egzaminach. Wymaga ogromnego skupienia i precyzji zwłaszcza, że należy wykonać 7 skomplikowanych ruchów różdżką.


Ruchy różdżką:
1.Półkole w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.
2.W dół
3.Linia skośna w lewo
4.Ósemka zaczynając od prawej strony
5.Lekki ruch w tył
6.Półkole w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
7.Zdecydowany ruch w przód.

Formuła zaklęcia to KARAMBOLIS akcentując na -RAM- wypowiedzieć szybko i wyraźnie dosyć cicho.Transmutacja procentowa - pojedyncza i złożona.

Rodzaje transmutacji pojedynczej.


Prosta - kiedy zamieniamy jeden obiekt w inny jeden obiekt
Symbol Tp

Pół-prosta - zamieniamy jeden obiekt w kilka lecz takich samych czyli zwiększamy tylko ilość
Symbol At

Nieprosta - gdy zamieniamy jeden obiekt w kilka innych obiektów 
Symbol Nt

Stopniowanie trudności transmutacji pojedynczej


Stopień równy występuje kiedy dokonujemy transmutacji martwej lub żywej

Stopień wyższy to transmutacja pół-żywa

Stopień najwyższy to transmutacja psychiczna. 
Transmutacja procentowa

Transmutacja procentowa (symbol %) to nic innego niż transfiguracja. Tym razem zajmiemy się jednak nazywaniem poszczególnych rodzajów tych przemian.

Transmutacja procentowo atmosferyczna (symbol - % At) zachodzi kiedy zamieniamy zapach obiektu.
Transmutacja procentowo kształtna (symbol - % K)
zachodzi kiedy zamieniamy kształt obiektu.
Transmutacja procentowo metryczna (symbol - % M) zachodzi kiedy zamieniamy wielkość obiektu.
Transmutacja procentowo ambitna (symbol - % A) zachodzi kiedy zamieniamy kolor obiektu.

Inne zamiany transfiguracyjne będziemy nazywać Transmutacją procentowo inną (symbol - % X)

Rodzaje transmutacji złożonej

Transmutacja złożona podrzędnie (symbol: TxP) - jest to zamiana pewnej liczby obiektów w tę samą liczbę innych obiektów. Można wywnioskować, że transmutacja złożona podrzędnie jest bardzo podobna do politransmutacji (politransmutacja jest jednym z odłamów transmutacji złożonej podrzędnie), dlatego też stopniowanie tej transmutacji jest identyczne jak stopniowanie politransmutacji. 

Transmutacja złożona równorzędnie (symbol: TxR) - jest to zamiana kilku różnych przedmiotów lub organizmów w inne różne przedmioty/organizmy (np. transmutacja komputera, fotela i głośnika w mapę, biurko i szafę).

Stopniowanie transmutacji złożonej równorzędnie:
- transmutacja złożona równorzędnie jednomiarowa (symbol TxRj) : w tej transmutacji wszystkie - obiekty są tego samego pochodzenia (albo martwe albo żywe) np. transmutacja ananasa i ogórka w telewizor i komputer 
- transmutacja złożona równorzędnie dwumiarowa: (symbol TxRd) obiekty podlegające przemianie nie są tego samego pochodzenia. np. transmutacja telewizora i ogórka w jabłko i ananasa (oba produkty żywe).

Transmutacja złożona nadrzędnie (symbol: TxN) - jest to zamiana kilku identycznych przedmiotów/organizmów w taką samą liczbę różnych przedmiotów/organizmów (lub odwrotnie); np. transmutacja 4 krzeseł w fotel, sofę, stół i regał. Transmutację złożoną nadrzędnie stopniuje się według następujących zasad:

- transmutacja złożona nadrzędnie martwa (symbol TxNm): wszystkie subprodukty i produkty są martwe,
- transmutacja złożona nadrzędnie półżywa: (symbol TxNp) subprodukty i produkty transmutacji są zróżnicowane (w przemianie występują i przedmioty martwe i organizmy żywe),
- transmutacja złożona nadrzędnie żywa: (symbol TxNz) wszystkie subprodukty i produkty są organizmami żywymi.

Zapisywanie

Dotychczas każdą transmutacje zapisywaliśmy dzięki znakowi => (transfiguracja =|>). Od tej pory między znak �=� a �>� należy zapisać symbol zamiany!

Przykłady
Żółw =Tp> Kura
Zielony ogórek =|% A> Niebieski ogórek
2 Parasole =TxNp> Jabłko i szafa


Animagia i Metamorfomagia

Animizacja jest to sztuka przemienienia się w zwierzę. Używają jej Animagowie.

Animag jest to osoba posiadająca umiejętność przemiany się w zwierzę. Wykonuje się ją bez różdżki. Ministerstwo Magii prowadzi rejestr animagów. Jest to trudna sztuka. Bardzo niebezpieczna !

Do najbardziej znanych animagów zaliczamy :
Samuela DeLiona
Tomasza Nyera
Minerve McGonagall
Ritę Skeeter 
Syriusz Blacka

Petera Pettigrewa.


Możliwe błędy przy animizacji:

a) Niepełna animizacja(zmiana w zwierzę zakończona przemianą połowy ciała w zwierzę, a reszta pozostaje ludzka), która może stworzyć zagrożenie dla życia czarodzieja ze względu na to, że część naszych organów zmienia się w zwierzęce, a cześć pozostaje ludzka. Jest to najczęstszy przypadek zdarzający się w wyniku użycia za małej ilości mocy do tej transmutacji.

b) Blokada animizacyjna, powstająca przez zbytni zapał przy rzucaniu zaklęcia. Efektem jest długotrwałe przebywanie w postaci zwierzęcej, a także istnienie groźby niemożliwości uwolnienia się spod postaci zwierzęcej do końca życia. Występuje u niedoświadczonych animagów.

c) Animizacja absolutna, zmiana w zwierzę jest udana, jednak zaczynamy nabierać cech zwierzęcych, przez co tracimy kontrolę nad sobą. Występuje tu zjawisko podobne do tego u wilkołaków. Wilkołaki tracą panowanie nad sobą w trakcie pełni, natomiast czarodzieje z animizacją absolutną tracą je na zawsze. Stają się po prostu zwierzętami. Różnią się od innych zwierząt tylko tym, że długo żyją - bo tyle ile człowiek.


Metamorfomagia - co to takiego?

Metamorfomagia to dziedzina magii, polegająca na zmianie wyglądu czarodzieja w dowolnym czasie i miejscu bez użycia przyrządów (nożyczek, skalpela, różdżki itp.). Jest to trudna, jednak łatwiejsza od animizacji sztuka zmiany wyglądu. Wykonuje się ją (podobnie jak animizacje) bez różdżki. Czarodziejów, którzy posiadają zdolność metamorfomagii nazywa się metamorfomagami. Metamorfomagii nie można się nauczyć, trzeba się urodzić z tą sztuką. Dlatego na świecie jest tak mało metamorfomagów.

  Metamorfomagowie - jak oni to robią?
Na początku pozwolę sobie przytoczyć definicję z "Magicznej encyklopedii". Metamorfomag jest to czarodziej, który posiada sztukę metamorfomagii. Mówiąc jaśniej, metamorfomag jest to czarodziej, który umie zmieniać swój wygląd. Jeżeli metamorfomag chce zmienić swój wygląd, najpierw myśli o rzeczy, którą chce zmienić (np. włosy) i na jaki kolor i jak długie mają być włosy. Wtedy zachodzi reakcja, komórki pierwotnego koloru włosów "umierają", a zastępują je komórki nowego koloru. Jeżeli chcemy wydłużyć włosy, to komórki włosów wydłużają się i "rodzą się" nowe. Jeżeli chcemy zmienić kształt np. nosa, to komórki nosowe zmieniają swój kształt w taki sposób, aby zmienić kształt nosa na taki, jaki chce czarodziej.


Dysconacja transmutacji*


Czym jest UOSZT?

UOSZT czyli Układ Okresowy Symboli Zaklęć Transmutacji jest to zbiór wszystkich możliwych symboli rodzajów transmutacji. Są one ułożone w pionowych kolumnach, czyli grupach i poziomych stopniach czyli okresach.

Został on wymyślony po to, aby ułatwić ustalenie naładowania elektrycznego danego rodzaju transmutacji.

Jest to bardzo przydatne szczególnie w rozbijaniu zaklęć na jony czyli dysocjacji.

Jony - cząsteczki zaklęć
dodatnie (kationy) lub ujemne (aniony), które pozwalają nam ustalić trudność zaklęcia.

Grupy, są to poziome kolumny o numerach: I, II, III, IV, III, II, I. Mówią one jaki ładunek ujemny (symbol zawsze jest anionem) ma dany rodzaj transmutacji. 

Okresy, jest to pionowy układ symboli, mają one oznaczenia: A, B, C, D. Okresy mówią o kilku ważnych sprawach jak np.: masie symbolu (dokładniej o masach jego zaklęć), ale i o ilości iskier wystrzelających przy wkładaniu w zaklęcie zbyt dużej mocy.

Jest to część podstawowa UOSZT'u. Cały układ poznacie w klasach starszych.

Znaczenie symboli

Zapis niejonowego równania dysocjacji

Jak pamiętacie, istnieją równania reakcji transmutacji. Dotąd wiedzieliście tylko o istnieniu równań:

9 Kawałków Sznurka => 9 Szparagów

 Jednak istnieje jeszcze jeden rodzaj zapisu równania, który nazywamy niejonowym równaniem dysocjacji.

Otóż największa różnica między tym, a tym równaniem jest taka, że w naszym nowym nie występuje transmutant, a występują: symbol rodzaju transmutacji, zaklęcie i wynik transmutacji.

Zapis jest bardzo prosty:

Pl + Osterio => 1010 Ziaren Soli

Wzór ogólny wygląda następująco:

[symbol rodzaju] + [zaklęcie] => [wynik transmutacji]

 Przy tym zapisie zaklęć nie piszemy literami drukowanymi, a każdy wyraz wyniku z dużej litery.

Równania dysocjacji jonowej poznacie w klasie drugiej.


*- Rozdział "Dysconacja transmutacji" jest autorstwa Macieja Tamrona
Bibliografia: 
Wprawdzenie do transmutacji prof. Seamus Moonblade

Podręcznik do transmutacji Macieja Tamrona

Inne Źródła: wikipedia.

Podręcznik przygotowany na potrzeby UNM i tylko do jego dyspozycji.
Oswiadczam, że z chwila oddania owego podręcznika do Biblioteki Szkolnej zrzekam się z jakich kolwiek praw do niego. Podręcznik na stałe zostaje własnoscia UNM.
Opracowanie i html: Neo Black, Poprawki: Maximilian Darrbell

2010r