...

SZKOŁA MAGII I CZARODZIEJSTWA

Podręcznik do Symboliki Magicznej
Wydawca: Ministerstwo Magii, Wydział Ksiąg Magicznych, 2007 LondynSpis treściCzym jest symbolika

Symbolika - bezsensowne trucie głowy?

Symbole i ich znaczenia

Symbole w magii

Różdżka

Wąż

Sowa

Kot

Amulety i talizmany

Amulety Miłości

Amulety Ochronne

Talizmany Zodiaku

Talizmany ZwierzątSymbolika - bezsensowne trucie glowy?  Symbolika - takie ukształtowanie fragmentów świata realnego, które wskazuje na dwupłaszczyznowość znaczenia, zamierzoną zagadkowość, aluzję. To, co przedstawione bezpośrednio, jest znakiem głęboko ukrytych i niejasnych treści, mających kierować ku nim myśl odbiorcy.
  Głębszy poziom znaczenia jest sugerowany, lecz niejednoznaczny, otwiera więc możliwość różnych rozumień i interpretacji. Istotnej prawdy szuka się poza warstwą zmysłową; to, co przedstawione wprost jest symbolem duchowych, pozarealnych prawd.


Symbole i ich znaczenia  Symbol - najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego do którego bezpośrednio się odnosi.
  Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia.
  Symbole używane lub jednoznacznie kojarzone z danym systemem wyznaniowym, którym niejednokrotnie przypisywane jest dodatkowe znaczenie mistyczne lub magiczne.


Rozdzka  Różdżka reprezentuje żywioł ognia, kierunek południowy, i moc Boga współgrającą z mocą Bogini. Różdżka jest używana przede wszystkim w przywoływaniu sfer, w czyszczeniu i oczyszczaniu, oraz jako część konkretnych rytuałów. W niektórych innych tradycjach Wicca i Wiedźmiarstwa, różdżka reprezentuje żywioł powietrza, i kierunek północny lub wschodni.

  Symbolizm jest bardzo ważną częścią wiedźmiarstwa i prac wiedźmiarskich. Różdżka jest potężnym insygnium nadającym Magowi godność osoby prawdziwie Przebudzonej, na podobieństwo władców dzierżących berła, mającej władzę nad rzeczywistością.

  Źródeł tej symboliki należy dopatrywać się już w starożytności: egipski bóg Ozyrys, a później także Anubis i Thot, za którego inkarnację uważano Hermesa Trismegistosa, przedstawiani byli jako dzierżący berła, co nadawać im miało godność władców. Podobnie, atrybutami faraonów były różdżka i bicz, symbolizujące dualizm panowania - ziemskiego i boskiego władców Egiptu.

  W starożytnej Grecji laska zwana Kaduceuszem była symbolem boskiego posłannictwa boga Hermesa, ale także nietykalności posłańców i dyplomatów. W sztuce bizantyjskiej, czerpiącej garściami ze starogreckich motywów, pojawiają się postaci aniołów dzierżących długie laski, również będące emblematem bożego posłannictwa.

  Można wiec sformułować pogląd, iż Mag używający różdżki jest kimś pomiędzy władcą, a boskim posłańcem, który powinien pełnić, przynajmniej w mniemaniu Pedagogów, bądź wiekowych mędrców, niezwykle odpowiedzialną funkcję prowadzenia nieoświeconej części społeczeństwa i przekazywania jej prawdy o świecie.

  W większości przypadków jednak różdżka wykorzystywana jest w Magii Sił, często uchodzącej za wulgarną - sprowadzanie błyskawic, kul ognia i wyładowań elektrostatycznych to typowe zastosowania tego focusa. Uniwersalnym więc symbolicznym znaczeniem różdżki jest władza nad daną siłą.


Waz  Wąż był obecny w wierzeniach i rytuałach związanych ze śmiercią, jako potencjalnie "zawsze żywy". W Egipcie Kebechet w postaci węża był symbolem oczyszczenia przez wodę i miał związek z kultem umarłych (oczywiście nie wyłącznie on, wiele innych postaci ma związek z kultem umarłych; tu ważny jest znowu aspekt łączności węża z wodą).

  Wężom mitycznym nie przysługuje wyłącznie "czysta" forma, są również obrazowane jako stwory hybrydyczne. Tak przedstawiani są nagowie. Na sumeryjskich i akadyjskich tabliczkach takich postaci jest doprawdy sporo. Nieobce są Grecji.

  Ale jak to się stało, że wąż stał się atrybutem bóstw uzdrowicieli, boskich lekarzy, że widnieje na emblematach, które przyjęły formę kaduceuszy ? Może jest to wynikiem nałożenia się na siebie kilku powiązanych ze sobą wątków mitycznych. Wydaje się, że pierwsi bogowie - lekarze nie posiadali wśród swych atrybutów węża.
  W dodatku miano lekarza związane było z innym zupełnie kompleksem - to mędrcy architekci byli obdarzani mianem lekarzy i z czasem czczeni jak bogowie.


Sowa  Sowy są najczęściej uważane za symbol nieszczęścia - przynoszą wojnę, choroby i śmierć. Wiązano je z siłami nieczystymi i piekielnymi. Czarna magia bez sów nie może się wręcz obejść. Czy widział ktoś kiedyś złą czarownicę bez sowy na ramieniu? Na taki charakter wierzeń związanych z tymi zwierzętami miał wpływ ich wygląd i nocny tryb życia. Widywane są rzadko - najczęściej, gdy bezszelestnym lotem przecinają mroki nocy, znikając równie szybko jak się pojawiły.

  Tajemnicze wrażenie potęgują dodatkowo duże, wyraziste, wręcz hipnotyczne oczy skierowane bardziej do przodu niż u innych ptaków, a także przenikliwy głos, który rozbrzmiewając w nocnej ciszy potrafi wywołać ciarki na plecach zabłąkanego wędrowca. O dziwo - z tych samych przyczyn w wielu regionach świata sowy są odbierane bardzo pozytywnie.
  Np. w Grecji były ptakami świętymi. W wielu wierzeniach chroniły przed niebezpieczeństwami, oddalały złe moce, zabezpieczały przed uderzeniem pioruna. Również w naszej strefie kulturowej sowy uważa się czasami za symbol mądrości.


Kot  Czegóż to mu się nie przypisuje: fałsz, złośliwość, obłudę, natręctwo. Mówimy na co dzień o darciu z kimś kotów, o kociej muzyce, kociokwiku, kupowaniu kota w worku, bieganiu jak kot z pęcherzem, o popędzaniu komuś kota, bawieniu się w kotka i myszkę, o odwracaniu kota ogonem.

  Według Artemidora, kot jest symbolem nieuczciwości i rozwiązłości, gdyż ,,poluje na ptaki, a ptaki są symbolem kobiet". Zła opinia o kotach utrzymuje się do tej pory powszechnie, chociaż psychologia stara się osłabić jej symboliczne znaczenie. Nie bardzo jej się to jednak udaje, gdyż w najlepszym razie w kocie widzi się symbol kobiecej przebiegłości lub (dla bardziej wykształconych) - symbol czarów i mocy tajemnych.

  Kot może także zwiastować śmierć lub nieszczęście. Symbolika kota ma wiele znaczeń, tak jak wieloznaczna jest osobowość tego zwierzęcia. Kot uosabia życie uczuciowe i pragnienie czułości, ale przedstawia równocześnie wszystkie pozostałe cechy przypisywane kotom, takie jak wolność, niezależność i silna wola.
  Folklor nadal jest dla kota bezlitosny. Ten, kto we śnie widzi kota, na jawie coś ukradnie, co się wyda; jeśli zaś zostanie przez kota podrapany, jego plotki zemszczą się na nim samym.


Amulety Milosci

  Gammadion zwany tez krzyżem gammowanym (ponieważ można go skonstruować z czterech literek gamma) lub tetraskelionem składa się z czterech ramion ustawionych pod kątem prostym.
  Znamiennym jest fakt, ze odnaleźć go można w tak wielu i tak odległych miejscach. Występował niemal we wszystkich pierwotnych i starożytnych kulturach – w chrześcijańskich katakumbach, w Bretanii, Irlandii, Mykenach, Berkonii, u Etrusków, Hindusów, Celtów, Germanów, w centralnej Azji i prekolumbijskiej Ameryce, spotykany jest w elementach zdobniczych Troi, na italskich urnach popielnicowych sprzed założenia Rzymu, widnieje na klingach mieczy i wazach galloromańskich, na mozaikach hiszpańsko – rzymskich a nawet na pieczęci Dżingis – Chana.
  Gammadion łączy w sobie dwa potężne symbole: równoramienny krzyż i cztery osie o tym samym kierunku rotacji. Odznacza się wybitną zwartością i dynamiką.
  Jego formalne znaczenie utożsamia się z kołem solarnym o szprychach zakończonych schematycznymi stopami, uosabia ruch i potęgę słońca, nie tylko prowadzi, lecz samo w sobie jest ruchem dynamicznym, symbolem wirowania, w epoce żelaza wyobrażał najwyższego boga, zawiera symbolikę czwórni i oddziaływanie Zasady na wszechświat.
  U schyłku starożytności był symbolem wtajemniczenia stowarzyszeń mistycznych, cztery ramiona gammadiona symbolizowały cztery klęczące nogi.

  Jako amulet chroni:

  * Przed wypadkami w podróżach, szczególnie wiodących przez wodę
  * Depresją, brakiem przyjaciół i lękiem przed dniem następnym
  * Przed słabością fizyczną i duchową.

  Gammadion wykonany jest ze srebra
  Drzewo życia Już od czasów prehistorycznych drzewo symbolizowało kosmos.
  Kosmos tętniący życiem i jak drzewo ciągle się odradzający.
  Niewyczerpalność procesów umierania i odradzania się staje się nieśmiertelnością, "żywotem bez śmierci".
  Od wieków drzewo uosabiało moc: rosło, traciło liście, na nowo je odzyskiwało nieskończoną ilość razy, stawało się święte pozostając nadal drzewem i odtwarzając to, co objawia kosmos.
  W wielu kulturach drzewo posiada więzy mistyczne z ludźmi, jest miejscem zbierania się dusz przodków, jest centrum świata i podporą wszechświata.
  Tantra Mandala Starożytny symbol tantryczny (bądź indyjski, bądź tybetański), który nie tylko służy do medytacji i ułatwia wędrowanie po alternatywnym świecie, lecz także harmonizuje relacje człowieka z otoczeniem i z uniwersum. Może więc odgrywać rolę domowego talizmanu. Ośmiokątna jantra przygotowana została jako mistyczne narzędzie do osiągnięcia naturalnej harmonii emocji. Harmonię tą można osiągnąć wyłącznie w czasie medytacji. W obrębie jej symboli dokonują się wielkie syntezy jednoczące świat materialny ze światem duchowym. Jako talizmany jantry mogą być niezwykle silne, jednakże pomimo swej uniwersalności i odniesienia do celów ważnych dla każdego człowieka, nie powinny być stosowane przypadkowo. Psychologia buddyjska zakłada oddziaływanie niektórych przedmiotów sfery sacrum na podświadomość człowieka, szczególnie tych elementów, które ujęte zostały przez tantrę. Wchodzenie w nie powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby do tego przygotowanej i nad tym panującej.
  Znak OM Starożytny znak indyjski i tybetański związany z wieloma religiami. Stanowi wizualizację magicznego dźwięku OM, którego siła działania zdolna jest czynić cuda.
  Jako dźwięk jest jedną z najczęściej spotykanych sylab w zaklęciach i mantrach. OM jest dźwiękiem mistycznym dostępnym tylko wtajemniczonym. Ciągłe powtarzanie tej głoski prowadzi do głębokiej medytacji i oświecenia.
  OM odpowiada za 3 strony człowieka: jawę, marzenia senne i głęboki sen.Amulety Ochronne
Talizmany Zodiaku

Talizmany Zwierzat
Podręcznik opracowany by SoffuŚ tylko i wyłącznie dla UNM
© Wszelkie prawa zastrzeżone